Aktuality

To nejnovější, co se u nás děje

9. zÁŘÍ 2020

Hygienické podmínky pro konání kurzů:

Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. U vstupu do tanečních prostor prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. Veškeré námi konané kurzy nedosahují stanoveného limitu 100 osob, roušky tedy nejsou při účasti na těchto lekcích povinné. Přesto vám je doporučujeme používat mimo dobu kdy tančíte.  

KURZY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY: viz. předešlý text, nicméně prosíme všechny účastníky kurzů, aby měli roušku na lekce připravenou. Limit počtu účastníků nebude překročen. Vypsané skupiny dle škol a tříd budou neměnné. Zabráníme tím promíchávání osob v kurzech. Během vedení lekcí použijeme veškerá opatření k minimalizaci rizika přenosu. Taneční sál má vlastní klimatizaci a okna, během střídání kurzů bude dostatečná pauza na řádné vyvětrání tanečního sálu.  

SÓLO KURZY (FITNESS PRO ŽENY, ZUMBA, SALSA): jedná se o sólový tanec (nikoliv párový) a není nutný těsný kontakt s cizím člověkem, lze dodržovat rozestupy, kapacita v sále je omezená.  

PÁROVÉ KURZY (PRO DOSPĚLÉ, LAT PRO PÁRY): v kurzech pro dospělé se jedná o malé skupiny obvykle do nebo okolo 50 osob, pár tvoří lidé sdílející společnou domácnost, v kurzech nedochází ke střídání partnerů a mezi páry lze dodržovat rozestupy.

Termín zahájení kurzu zůstává v platnosti. 

Aktuální situaci budeme sledovat a včas reagovat na nová opatření MZ.

29. května 2020

Již máme vypsanou většinu tanečních kurzů na září - říjen 2020. Další kurzy budou vypsány co nejdříve :-)

Aktuálně vypsané kurzy: taneční fitness pro ženy, zumba, salsa pro ženy, LAT pro páry.

28. května 2020

U každého přerušeného kurzu jsou vypsány nové náhradní termíny. 

15. května 2020

Dobrý den, a jsme zpět :-).

Od 11. 5. 2020 mohou být opět zahájeny taneční kurzy. V rámci psychické pohody jsme vypsali náhradní termíny lekcí tak, aby vám to vyšlo do konce června. Vaše náhradní lekce naleznete v termínech u vašeho objednaného kurzu.

To vše za dodržení všech aktuálních nařízení vlády. Tančit můžeme již bez roušek, jen v prostorách mimo taneční sál je nutné roušky stále mít. V zájmu ochrany nás všech Vás požádáme o dodržení následujících pravidel:

1) Na lekce přijďte, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. Pokud tomu bude opačně, lektor má právo vás vyzvat k opuštění tanečního sálu.
2) Při vstupu do sálu použijte prosím připravenou dezinfekci na ruce.
3) Roušku je nutné nosit vždy mimo taneční sál - tedy toaleta, prostory na přezouvání atd.
4) Šatny nelze používat, proto přijďte rovnou převlečeni do tréninkového - tanečního oblečení.
5) Toalety Vám budou k dispozici, zde ale prosím dbejte na dodržení bezpečné vzdálenosti od další osoby.
6) Při taneční aktivitě dodržujte bezpečnou vzdálenost.
7) Po taneční lekci si opět prosím vydezinfikujte ruce.

Těšíme se na vás :-).

14. března 2020

Vážení přátelé,
v souvislosti s novým nařízením vlády a vyhlášením nouzového stavu v zemi jsme bohužel nuceni přerušit provoz většiny tanečních kurzů našeho tanečního studia Mango s platností od 13. 3. do odvolání. Toto opatření se týká většiny tanečních kurzů, vždy budete aktuálně informováni SMS i mailem, zda se kurz koná či ne.

Přistupujeme s maximální vážností a odpovědností k současné situaci.

Chtěli bychom Vás ujistit, že všechny zaplacené lekce kurzů, které se aktuálně konají, proběhnou v náhradních termínech.

Zahájení jarních kurzů bude upřesněno co nejdříve dle aktuální situace v zemi.

V případě změn nebo obnovení provozu studia Vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme všem za podporu a pochopení, které nám vyjadřujete a doufáme, že se společně brzy opět setkáme.

Přejeme všem pevné zdraví
Jan Halíř