Platební podmínky

Informace o způsobu platby, možnostech náhrady a stornu.

Způsob uhrazení

Způsob uhrazení platby Vám příjde s mailem potvrzujícím Vaše přihlášení do 2 pracovních dnů.

Kurzovné je nezbytné uhradit do 10 pracovních dnů ode dne Vašeho přihlášení. Pokud neobdržíme Vaši platbu v termínu, který je nutný na peněžní transakci, bude Vaše rezervace automaticky zrušena. Rozhodné je datum odeslání platby. Pokud zaplatíte později než je stanovený limit 10 pracovních dnů, budete do Vámi zvoleného kurzu zařazeni pouze v případě, že v tomto kurzu je ještě volné místo.

Pokud se přihlašujete ve lhůtě kratší, než je potřebná k převodu platby, je nutné provést transakci ve stejný den, jako je datum přihlášení.

Jestliže se rozhodnete po přihlášení kurz nenavštěvovat, je vhodné nám to oznámit.

Kurzovné za pravidelnou výuku a jiné akce je možné hradit těmito způsoby:
– Bankovním převodem na účet 215880711/0600. (GE Money Bank)
– Osobně u lektora – tuto skutečnost je nutno oznámit písemně mailem, nebo v poznámce na přihlášce. 

Náhrada za již zaplacené kurzovné

V průběhu trvání pravidelného kurzu si můžete nahradit nevyčerpané lekce v jiném pravidelném kurzu (nikoli v seminářích, víkendových pobytech, letních školách apod.). Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné. Za zameškané lekce nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného. Obecně si můžete nahradit zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen (tzn. nemá nastaven status „obsazen“). Na náhradě zameškané lekce je nutné se předem osobně nebo telefonicky domluvit přímo s lektorem.

U dětí v kurzech 3–6 let je možné převést 2 hodiny do dalšího kurzu.

Storno poplatky za pravidelné kurzy

Nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem kurzu:

Storno poplatek 50 Kč.

Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.

Méně než 5 pracovních dnů před začátkem kurzu:

Kurzovné nevracíme, můžete je převést na Vámi vybraného náhradníka (bez účtování storno poplatku). V případě závažných důvodů (nemoc, úraz, rizikové těhotenství apod.) je možná částečná kompenzace (až do výše 50% zbývající části kurzovného) a to pouze na základě písemné žádosti. Tu zašlete co nejdříve emailem na adresu uvedenou v kontaktech.

Telefonické nebo osobní žádosti nelze akceptovat. Dnem pro výpočet případné kompenzace je den následující po dni, ve kterém byla Vaše žádost písemně doručena. Rozhodující je datum odeslání emailu, nikoli datum, kdy došlo k důvodu přerušení kurzu.

Storno poplatky za jednodenní kurzy, semináře a akce

Nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem jednodenního kurzu (semináře):

Storno poplatek 15% z ceny semináře a 20% u semináře se zahraničním lektorem.

Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.

Méně než 5 pracovních dnů před začátkem jednodenního kurzu (semináře):

Pokud se odhlásíte ze semináře/akce méně než 5 pracovních dnů před jeho konáním nebo se semináře/akce nezúčastníte, kurzovné nevracíme. Můžete však zajistit náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno (bez účtování jakéhokoli storno poplatku).