Podmínky účasti v kurzu

Důležité informace o Vaší účasti v kurzu.

Provozní řád

Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálů, ve kterých akce (kurz, seminář ad.) probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat obuv určenou pro tanec a cvičení ad.). Provozní řády konkrétních sálů jsou dostupné v jednotlivých recepcích. Přihlášením na akci tanečního studia Mango stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

Zdravotní stav

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, nebo jste těhotná, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tanec nebo cvičení vhodné. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy. Vždy informujte o situaci Vašeho lektora.

Dále připomínáme Covid opatření: Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. V souladu s obecnými pravidly pro povinné testování osob se každý klient musí při příchodu do naší provozovny prokázat: - potvrzením o dokončeném očkování (NOVĚ: 2 týdny po aplikace 2. dávky u dvoudávkových vakcín), nebo negativním výsledkem testu z oficiálního odběrového místa na Covid-19, u AG testu ne staršího 3 dnů, u PCR testu ne staršího 7 dnů. Nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 ne starší 180 dnů (pozitivní výsledek testu). - máte-li v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Tečka, je to vůbec nejsnazší způsob, případně stačí vyfocený certifikát uložený v mobilu nebo jeho papírová kopie. Nemusíte nám potvrzení odevzdávat, jen kolegové při kontrole u vstupu musí zkontrolovat splnění jedné z podmínek. - všechny osoby v prostoru provozovny musí mít ústa a nos zakryty respirátorem či jiným ochranným prostředkem v souladu s pravidly platnými napříč ostatními sektory. Během pohybové aktivity (tance) není ochrana dýchacích cest povinná. Při příchodu, odchodu a během pohybu ve společných prostorách (šatny, toalety apod.) je však respirátor nadále povinný. - bezprostředně po vstupu do našich prostor prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. Dodržujte prosím pravidla maximálního možného odstupu od ostatních klientů a personálu.

Šatny a odložené věci

Prosíme, berte si peníze, oděvy vyšší hodnoty, mobilní telefony, šperky apod. s sebou do tanečních nebo cvičebních prostor.

Provozovatel nezodpovídá za ztráty.

Pořizování nahrávek

Fotografovat, natáčet na video, nebo jakkoliv jinak zaznamenávat průběh akcí (kurzů, seminářů ad.) je přísně zakázáno. Vyhrazujeme si právo v případě porušení tohoto ustanovení okamžitě zrušit bez náhrady Vaši účast na kurzu, semináři či jiné akci. Děkujeme za pochopení.

Kontrola aktualit před kurzem

Doporučujeme před každou hodinou, pokud je to možné, kontrolu aktualit na hlavní stránce tanečního studia Mango. Oznamujeme zde veškeré změny a aktuality kurzů. Předejdete tím nepříjemnostem a nedorozumění. Děkujeme.

Změna lektora

Krátkodobá absence: V případech krátkodobých absencí lektora zajistí studio Mango adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může taneční studio Mango konkrétní lekci Vašeho kurzu zrušit nebo přesunout. O této skutečnosti se dozvíte na stránkách tanečního studia Mango, nebo budete informováni telefonicky, e-mailem.

Dlouhodobá absence: V případě dlouhodobé absence lektora zajistí taneční studio Mango adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může taneční studio Mango kurz zrušit. V takovém případě Vám zbývající část kurzovného vrátíme.

Termíny a místo konání lekcí a kurzů

Termíny kurzů pořádaných TS Mango jsou zveřejněny na internetových stránkách www.ts-mango.cz.

TS Mango je ve výjimečných případech oprávněno změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je TS Mango povinno oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TS Mango.

Neúčast klienta na lekcích či akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany TS Mango.